AutoMAGAZIN - Vesti

Najnovije vesti iz auto industrije

JP Putevi Srbije - Оbaveštenje o naplati putarine

JP Putevi Srbije - Оbaveštenje o naplati putarine

JP „Putevi Srbije" obaveštava javnost da od 01. januara 2024. godine, počinje naplata putarine na novoizgrađenim deonicama autoputeva...

 Moravski koridor (do privremene čeone naplatne stanice Koševi)
 Autoput Ruma-Šabac


JP „Putevi Srbije" je, takođe, izvršilo reviziju dužina deonica pod naplatom u skladu sa Referentnim sistemom mreže državnih puteva (br.953-22005 od 27.10.2023.g.) što će uticati na određene korekcije cenovnika za naplatu putarine.


Pored pomenutih izmena, uvodi se i naplata naknade za korišćenje putnih objekata: mostova, vijadukata i tunela tako što se visina putarine po pređenom kilometru uvećava za 50% za mostove i vijadukte, odnosno za 100% za tunele.


Takođe uvode se popusti za korisnike studentskih kartica od 2%, penzionerskih kartica od 3% kao i za vlasnike električnih vozila od 10% čija primena će biti omogućena isključivo korišćenjem web servisa za elektronsku naplatu putarine.


Izmene cenovnika izvršene su u skladu sa obavezama propisanim u Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl.Glasnik RS br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn., 15/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023), a na osnovu Odluke o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).


JP „PUTEVI SRBIJE“

BMW 5 Touring (2024)
Slika nedelje