AutoMAGAZIN - Vesti

Najnovije vesti iz auto industrije

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Danas kada evropski propisi o etiketiranju ovlašćuju proizvođače pneumatika da prikažu njihovo rangiranje pneumatika, Michelin potvrđuje svoju posvećenost u pružanju balansa između najboljih performansi kod svih pneumatika...

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Michelin podržava uvođenje novog evropskog etiketiranja pneumatika, koji potrošačima pruža praktične informacije o tri važna parametra performansi pneumatika: moć prijanjanja, energetska efikasnost i emisija zvuka.

MICHELIN asortiman letnjih pneumatika

Sve linije letnjih pneumatika koji su na tržištu od 2010 su dobili maksimalnu ocenu A u prianjanju na podlogu, parametar bezbednosti.

- MICHELIN Energy Saver + linija, koja će se pojaviti na tržištu ovog leta, ocenjen je sa A u kocenju na vlažnim putevima  .

- MICHELIN Primacy 3 linija ocenjen je sa A u kocenju na vlažnim putevima.
- MICHELIN Pilot Super Sport i MICHELIN Pilot Sport 3 ocenjen je sa A u kocenju na vlažnim putevima.

Michelin-ova posvećenost poboljšanju efikasnosti goriva je potvrđena klasifikacijom njegovih novih ključnih asortimana i kreće se u razredu C ili bolje.
- MICHELIN ENERGY Saver + linija je ocenjena sa B ili C u energetskoj efikasnosti, u zavisnosti od dimenzija.
- MICHELIN Primacy 3 linije su ocenjene sa C.

Imajte na umu da je većina sportskih linija ocenjena sa E, što odražava činjenicu da oni pružaju veoma specifičan balans performansi tako što kombinuju visoku ukupnu kilometražu i veoma dobro prianjanje, čak i u ekstremnim uslovima vožnje.

U oblasti buke koju emituju pneumatici, sve letnje linije poštuju buduća ograničenja u pogledu spoljnje buke kotrljanja koji će stupiti na snagu 1. novembra, 2016 (najviše dva talasa).

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

MICHELIN asortiman zimskih pneumatika

Najnovija generacija Alpin zimskih pneumatika ocenjeni su sa C u performansama moći prijanjanja i E u otporu kotrljanja. Ovi zimski pneumatici su dizajnirani da pružaju sigurnu vožnju u različitim uslovima na putu (led, sneg, lapavica), a u punom asortimanu zimskih temperatura. Oni ispunjavaju prioritetna očekivanja vozača nudeći istovremeno optimalno prijanjanje u svakoj situaciji vožnje i odličnu dugovečnost MICHELIN brenda pneumatika.

MICHELIN asortiman poluteretnih pneumatika

Ovog leta se na tržištu plasira novi MICHELIN Agilis + linija koja opet predstavlja odličan balans performansi sa ocenom B u držanju na mokrom putu, veoma dobru energetsku efikasnost sa ocenom C, dva talasa za nivo spoljnje buke i superiornu robustnost asortimana i ukupnu kilometražu.

Više od ocena – najbolji balans performansi na tržištu

Michelin-ova strategija je fokusirana na dizajn i proizvodnju pneumatika i kombinuje bezbednost u svim uslovima vožnje (na suvom i mokrom asfaltu, na ravnom putu kao i u krivinama) poboljšanu efikasnost uštede goriva i dužu ukupnu kilometražu, čiji uticaj na ukupne troškove posedovanja automobila predstavlja glavnu brigu potrošača, ipak, oni nisu obuhvaćeni novim propisima. Korisni vek upotrebe komercijalno dostupnih pneumatika veoma varira, do duplo duže, ili više od cele dodatne godine vožnje.

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju pneumatika

Počev od 1. novembra 2012, svi pneumatici prodati u Evropi, moraće da nose etiketu koja prikazuje informacije o tri kriterijuma. Dva se odnose na okruženje (energetska efikasnost i buka prilikom kotrljanja) a treći se odnosi na bezbednost. Novi EU propis stoga zahteva da svaki prodat pneumatik nosi standardnu oznaku koja ukazuje na njegov otpor kotrljanja (vidi dole detaljna objašnjenja), spoljašnji nivo buke i kočenja na mokrom putu (moć prianjanja).

Propis je osmišljen da zadovolji dva cilja:

- Da pruži potrošačima objektivne informacije o performansama pneumatika, sa kojima javnost nije upoznata.
- Pomaže u poboljšanju performansi objavljivanjem ovih informacija.
Podržan od strane Michelin-a, ova široko dalekosežna inicijativa će ponuditi potrošačima ključeve za bolje razumevanje o pravoj bezbednosti i uticaja na životnu sredinu njihovih pneumatika, kako za sebe tako i za društvo. Propis je posebno važan jer je prvi u svetu koji zahteva prikaz podataka koji ukazuju na  energetsku efikasnost jednog pneumatika.

Etiketa će izgledati poput onih na koje su potrošači već navikli da vidite na aparatima za domaćinstvo. Ona će prikazati ocenu pneumatika u tri parametra:

• Otpor kotrljanja, koji ukazuje na uticaj na potrošnju goriva a samim tim i emisiju ugljenika - od A do G.
• moć prijanjanja, mereno kočenjem na mokrom asfaltu - od A do G.
• Spoljna buka kotrljanja - meri se u decibelima (dB).

Počev od 1. novembra 2012, nova evropska etiketa mora biti pričvršćena za sve pneumatike putničkih, poluteretnih i teretnih vozila proizvedenih posle 1. jula 2012 i mora se pojaviti u standardizovanoj formi u štampanom i onlajn tehničkom promotivnom materijalu proizvođača. Iste informacije se moraju pojaviti na ili uz račun za pneumatik, čime se omogućava krajnjim korisnicima da unaprede svoje razumevanje pneumatika i da ih uporede na osnovu tri parametra.

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Bliži osvrt na tri kriterijuma performansi evropskih etiketa

1.  kriterijum: Energetska efikasnost

Otpor kotrljanja

Sa svakim okretom volana, pneumatik se deformiše pod težinom tereta prilikom dodira sa putem, čime izaziva zagrevanje sastavnih materijala pneumatika. Smanjenje ovog generisanja toplote omogućava da se smanji potrošnja goriva i shodno tome, efekat staklene bašte. Sila koja se protivi kretanju vozila, zove se "otpor kotrljanja". Meri se količinom energije koja se koristi u određenom predjenom rastojanju. Da bi se prevazišao ovaj otpor kotrljanja, gume uticu na potrosnju oko 20% ukupne potrošnje goriva vozila. Drugačije rečeno, to znači da jedan pun rezervoar goriva od pet koriste pneumatici. Stoga, smanjenje otpora kotrljanja pomaže da se značajno poboljša energetska efikasnost drumskog saobraćaja, čime se smanjuje emisija izduvnih gasova i omogućava vozačima da smanje svoj račun za gorivo. Ocene pneumatika se dobijaju na test mašini, koja određuje koeficijent otpora kotrljanja. Imajte na umu da svaki litar spaljenog benzina oslobađa 2,3 kilograma CO2 u atmosferu i da svaki litar dizel goriva oslobađa 2,65 kg .

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Izražavanje energetske efikasnosti pneumatika

Energetska efikasnost se izražava kao koeficijent koji je dobijen deljenjem mašinski izmerenog otpora kotrljanja po opterećenju koje ostvaruju pneumatici tokom testa. Na novoj etiketi, biće predstavljen slovom na skali u boji sličnoj onim koje se mogu videti kod  kućnih aparata ili novih vozila, po standardnom piktogramu energetske efikasnosti definisanoj od strane Evropske Unije. Sedam klase efikasnosti kreću se od A (najefikasnije) do G (najneefikasnije), a razlika između klasa je,na primer, za dato vozilo, sva četiri pneumatika klase A mogu smanjiti potrošnju goriva (a samim tim i emisiju ugljenika) do 7,5% u poređenju sa sva četiri pneumatika klase G.

Standardi za klase energetske efikasnosti su veoma strogi, posebno za manje pneumatike, čime se nudi potencijal za napredak u svakoj liniji pneumatika.

* Performanse merene prema metodama ispitivanja navedenih u Uredbi (EC) 1222/2009, izmenjenoj i dopunjenoj sa (EC) 228/2011 i (EC) 1235/2011. Izvor: Evropska komisija o proceni uticaja na SEC (2008) 2860. 

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

2. kriterijum: Moć prijanjanja

Kočenje na mokrom asfaltu

Rastojanje prilikom kočenja se meri prema standardnoj proceduri, poredeći ocenjen pneumatik sa referentnim pneumatikom definisanim standardom. Odnos između dve udaljenosti (testiranog pneumatika/referentnog pneumatika) određuje klasu moći prianjanja pneumatika na etiketi. Kao i otpor kotrljanja, moć prijanjanja je izražena u sedam klase efikasnosti, od A (odlično) do G (najgore) a rezultati mogu da variraju zavisno od vozila i aktuelnih vremenskih uslova. Razlika između klase znači da rastojanje kočenja kod vozila opremljenog sa sva četiri pneumatika klase A može biti i do 30% kraće nego kod vozila opremljenog sa sva četiri pneumatika klase G. To bi odgovaralo oko 18 metara* za vozilo koje koči do potpunog zaustavljanja od 80 km/h. Međutim, nije samo ova performansa bitna za sigurnost. Michelin-ova strategija je fokusirana na dizajniranje i proizvodnju pneumatika koje su bezbedni u svakom trenutku, na suvom i mokrom asfaltu, na pravim putevima kao i u krivinama.
** merene prema metodama ispitivanja navedenih u Uredbi (EC) 1222/2009, izmenjenoj i dopunjenoj sa (EC) 228/2011 i (EC) 1235/2011. Izvor: Evropska komisija o proceni uticaja na SEC (2008) 2860.

3. kriterijum: Spoljnja buka pri kotrljanju

Budući da pneumatici doprinose saobraćajnoj buci, glavnoj neprijatnosti, nova oznaka pokazuje nivo spoljnje buke prilikom kotrljanja pneumatika umesto buke koju čuje vozač unutar vozila. Izmerena vrednost se prikazuje u decibelima (dB ) i vizuelno simboliše po jedan, dva ili tri crna talasa, u zavisnosti od odnosa nivoa buke sa EU standardima. Tri talasa znače da je buka pneumatika u skladu sa trenutnom granicom, dva znače da je pneumatik 3dB1 ispod ograničenja, ili dva puta tiši od predviđenog standarda, i jedan talas znači da je pneumatik 6dB1 ispod ograničenja, ili četiri puta tiši od predviđenog standarda.

U zavisnosti od dimenzije
Metode testiranja i odgovornosti proizvođača pneumatika

Proizvođači pneumatika su odgovorni za sprovođenje testova u skladu sa regulatornim procedurama i standardima, i to:

• otpor kotrljanja se testira na mašinama u laboratoriji. Postupak će biti uveden da uskladi različite laboratorije koje koriste proizvođači pneumatika i nezavisnih organizacija za testiranje, kao što su UTAC i TUV SUD Automotive.

• Moć prianjanja se meri na stazi na otvorenom u odnosu na referentni pneumatik, ili na vozilu ili na test prokolici. Testiranja se obavljaju na istoj standardizovanoj podlozi i sa istom visinom vode (1,0 mm ± 0,5 mm za putničke pneumatike). Spoljna temperatura zavisi od kategorije pneumatika, letnji pneumatici su testirani na temperaturama između 5 ° i 35 °C, a zimski pneumatici na temperaturama između 2 ° i 20 °C.

Da bi bolje prikazao stvarnu potrošnju, Michelin je izabrao da testove obavlja na temperaturama koje predstavljaju evropsku klimu, na 7 ° C za putnička i poluteretna vozila sa zimskim pneumaticima i 20 ° C za letnje pneumatike.

• Buka pneumatika se meri pomoću procedure prolaza na otvorenom. Pošto buka zavisi pre svega od brzine, tipa asfalta i temperature, test se izvodi na 80 km/h na kolovoznoj konstrukciji sa definisanim vremenskim uslovima (brzina vetra, temperatura, itd).

Michelin

Mazda najavila SKYACTIV-D čisti dizel motor na trci 24 sata Le Mana 2013

Mazda najavila SKYACTIV-D čisti dizel motor na trci 24 sata Le Mana 2013

U kompaniji Mazda Motorsports najavljeno je da će se na najvećem testu izdržljivosti, trci 24 sata Le Mana, pojaviti njeni novi SKYACTIV-D čisti dizel motori u klasi Le Man Prototype 2. Le Manov program sa novim motorima doživeće svoj debi 2013. godine. Mazda je bila prvi, i do danas ostaje prvi azijski proizvođač koji je ikada pobedio na ovoj trci (1991. godine).

Audi 1-2-3 na 24 časa Le Mana

Audi 1-2-3 na 24 časa Le Mana

Jedanaesta pobeda Audi Motorsport odeljenja na Le Manu u poslednjih 13 godina! Jubilarni, 80-ti, Le Man je prošao u znaku nove generacije R18 prototipa – e-tron quattro. Preko 200.000 gledalaca je prisustvovalo veoma dramatičnoj trci, prepunoj preokreta i trkačkih incidenata...

Volvo S60 Polestar: do stotke za 3,9 s, maksimalno preko 300 km/h

Volvo S60 Polestar: do stotke za 3,9 s, maksimalno preko 300 km/h

Na Gothenburg City Race, Volvo je zvanično predstavio sedan S60, koji je modifikovan u saradnji sa Volvo Cars Official Motorsports i kompanije Polestar. Ali, ljubitelji švedske marke nemaju puno razloga za slavlje, jer je proizveden samo jedan primerak ovog atraktivnog automobila, i to za neimenovanog klijenta...

EU planira uvođenje metodike za realnije merenje potrošnje goriva

EU planira uvođenje metodike za realnije merenje potrošnje goriva

Svi veoma dobro znamo koliko je teško postići potrošnju koju navodi proizvođač automobila. Možete pokušavati šta želite, ali u realnim uslovima, brojke koje stoje u zvaničnoj specifikaciji, ponekad su nedostižne. Kao logično, nameće nam se pitanje - zašto se ovi podaci prikazuju, ako su nerealni? I ovo će uskoro biti promenjeno...

Dacia Duster ima motorni čamac kao dodatnu opremu

Dacia Duster ima motorni čamac kao dodatnu opremu

Dacia je u saradnji sa Yamahom, na izabranim tržištima nudi model Duster sa paketom Yamaha Marine. Najveća prednost ovog paketa je motorni čamac japanskog proizvođača, dostupan po specijalnim cenama. U pitanju je čamac na naduvavanje Yamaha Yam 310 S, sa aluminijumskom podlogom, dužine 3,1 metar i širine 1,6 metara...

Hennessey napravio monstruma od Camara ZL1

Hennessey napravio monstruma od Camara ZL1

U kompaniji Hennessey je rođena nova zver. Od veoma brzog modela Camaro ZL1, stvoren je ulični monstrum, koji ima preko 1.000 konjskih snaga! S obzirom da Chevrolet Camaro ZL1 ima isti motor (6.2) kao i Cadillac CTS-V, u Hennesseyu nisu imali težak posao...

Potvrđeno: BMW i8 će koštati oko 100.000 evra

Potvrđeno: BMW i8 će koštati oko 100.000 evra

BMW je potvrdio informaciju, da će novi sportski model, koji pokreću benzinski turbo trocilindarski motor i elektromotor, koštati više od 100.000 evra. O ceni ovog supersportskog "hibrida" je govorio Ian Robertson, šef globalne prodaje u kompaniji BMW, prilikom otvaranja prodajnog objekta u Londonu, koji je primarno usmeren na novu diviziju BMW i...

Serijski Nissan Juke Nismo predstavljen u Le Manu

Serijski Nissan Juke Nismo predstavljen u Le Manu

Trka 24 časa Le Mana 2012, bila je idealna prilika da Nissan predstavi serijsko izdanje modela Juke, modifikovan od strane divizije Nismo. Zanimljivo dizajniran crossover model sa sportskim elementima, na evropskom tržištu će se pojaviti u januaru 2013. godine...

Rally Italia Sardegna 2024 - Tanak
Slika nedelje