AutoMAGAZIN - Vesti

Najnovije vesti iz auto industrije

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Danas kada evropski propisi o etiketiranju ovlašćuju proizvođače pneumatika da prikažu njihovo rangiranje pneumatika, Michelin potvrđuje svoju posvećenost u pružanju balansa između najboljih performansi kod svih pneumatika...

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Michelin podržava uvođenje novog evropskog etiketiranja pneumatika, koji potrošačima pruža praktične informacije o tri važna parametra performansi pneumatika: moć prijanjanja, energetska efikasnost i emisija zvuka.

MICHELIN asortiman letnjih pneumatika

Sve linije letnjih pneumatika koji su na tržištu od 2010 su dobili maksimalnu ocenu A u prianjanju na podlogu, parametar bezbednosti.

- MICHELIN Energy Saver + linija, koja će se pojaviti na tržištu ovog leta, ocenjen je sa A u kocenju na vlažnim putevima  .

- MICHELIN Primacy 3 linija ocenjen je sa A u kocenju na vlažnim putevima.
- MICHELIN Pilot Super Sport i MICHELIN Pilot Sport 3 ocenjen je sa A u kocenju na vlažnim putevima.

Michelin-ova posvećenost poboljšanju efikasnosti goriva je potvrđena klasifikacijom njegovih novih ključnih asortimana i kreće se u razredu C ili bolje.
- MICHELIN ENERGY Saver + linija je ocenjena sa B ili C u energetskoj efikasnosti, u zavisnosti od dimenzija.
- MICHELIN Primacy 3 linije su ocenjene sa C.

Imajte na umu da je većina sportskih linija ocenjena sa E, što odražava činjenicu da oni pružaju veoma specifičan balans performansi tako što kombinuju visoku ukupnu kilometražu i veoma dobro prianjanje, čak i u ekstremnim uslovima vožnje.

U oblasti buke koju emituju pneumatici, sve letnje linije poštuju buduća ograničenja u pogledu spoljnje buke kotrljanja koji će stupiti na snagu 1. novembra, 2016 (najviše dva talasa).

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

MICHELIN asortiman zimskih pneumatika

Najnovija generacija Alpin zimskih pneumatika ocenjeni su sa C u performansama moći prijanjanja i E u otporu kotrljanja. Ovi zimski pneumatici su dizajnirani da pružaju sigurnu vožnju u različitim uslovima na putu (led, sneg, lapavica), a u punom asortimanu zimskih temperatura. Oni ispunjavaju prioritetna očekivanja vozača nudeći istovremeno optimalno prijanjanje u svakoj situaciji vožnje i odličnu dugovečnost MICHELIN brenda pneumatika.

MICHELIN asortiman poluteretnih pneumatika

Ovog leta se na tržištu plasira novi MICHELIN Agilis + linija koja opet predstavlja odličan balans performansi sa ocenom B u držanju na mokrom putu, veoma dobru energetsku efikasnost sa ocenom C, dva talasa za nivo spoljnje buke i superiornu robustnost asortimana i ukupnu kilometražu.

Više od ocena – najbolji balans performansi na tržištu

Michelin-ova strategija je fokusirana na dizajn i proizvodnju pneumatika i kombinuje bezbednost u svim uslovima vožnje (na suvom i mokrom asfaltu, na ravnom putu kao i u krivinama) poboljšanu efikasnost uštede goriva i dužu ukupnu kilometražu, čiji uticaj na ukupne troškove posedovanja automobila predstavlja glavnu brigu potrošača, ipak, oni nisu obuhvaćeni novim propisima. Korisni vek upotrebe komercijalno dostupnih pneumatika veoma varira, do duplo duže, ili više od cele dodatne godine vožnje.

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju pneumatika

Počev od 1. novembra 2012, svi pneumatici prodati u Evropi, moraće da nose etiketu koja prikazuje informacije o tri kriterijuma. Dva se odnose na okruženje (energetska efikasnost i buka prilikom kotrljanja) a treći se odnosi na bezbednost. Novi EU propis stoga zahteva da svaki prodat pneumatik nosi standardnu oznaku koja ukazuje na njegov otpor kotrljanja (vidi dole detaljna objašnjenja), spoljašnji nivo buke i kočenja na mokrom putu (moć prianjanja).

Propis je osmišljen da zadovolji dva cilja:

- Da pruži potrošačima objektivne informacije o performansama pneumatika, sa kojima javnost nije upoznata.
- Pomaže u poboljšanju performansi objavljivanjem ovih informacija.
Podržan od strane Michelin-a, ova široko dalekosežna inicijativa će ponuditi potrošačima ključeve za bolje razumevanje o pravoj bezbednosti i uticaja na životnu sredinu njihovih pneumatika, kako za sebe tako i za društvo. Propis je posebno važan jer je prvi u svetu koji zahteva prikaz podataka koji ukazuju na  energetsku efikasnost jednog pneumatika.

Etiketa će izgledati poput onih na koje su potrošači već navikli da vidite na aparatima za domaćinstvo. Ona će prikazati ocenu pneumatika u tri parametra:

• Otpor kotrljanja, koji ukazuje na uticaj na potrošnju goriva a samim tim i emisiju ugljenika - od A do G.
• moć prijanjanja, mereno kočenjem na mokrom asfaltu - od A do G.
• Spoljna buka kotrljanja - meri se u decibelima (dB).

Počev od 1. novembra 2012, nova evropska etiketa mora biti pričvršćena za sve pneumatike putničkih, poluteretnih i teretnih vozila proizvedenih posle 1. jula 2012 i mora se pojaviti u standardizovanoj formi u štampanom i onlajn tehničkom promotivnom materijalu proizvođača. Iste informacije se moraju pojaviti na ili uz račun za pneumatik, čime se omogućava krajnjim korisnicima da unaprede svoje razumevanje pneumatika i da ih uporede na osnovu tri parametra.

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Bliži osvrt na tri kriterijuma performansi evropskih etiketa

1.  kriterijum: Energetska efikasnost

Otpor kotrljanja

Sa svakim okretom volana, pneumatik se deformiše pod težinom tereta prilikom dodira sa putem, čime izaziva zagrevanje sastavnih materijala pneumatika. Smanjenje ovog generisanja toplote omogućava da se smanji potrošnja goriva i shodno tome, efekat staklene bašte. Sila koja se protivi kretanju vozila, zove se "otpor kotrljanja". Meri se količinom energije koja se koristi u određenom predjenom rastojanju. Da bi se prevazišao ovaj otpor kotrljanja, gume uticu na potrosnju oko 20% ukupne potrošnje goriva vozila. Drugačije rečeno, to znači da jedan pun rezervoar goriva od pet koriste pneumatici. Stoga, smanjenje otpora kotrljanja pomaže da se značajno poboljša energetska efikasnost drumskog saobraćaja, čime se smanjuje emisija izduvnih gasova i omogućava vozačima da smanje svoj račun za gorivo. Ocene pneumatika se dobijaju na test mašini, koja određuje koeficijent otpora kotrljanja. Imajte na umu da svaki litar spaljenog benzina oslobađa 2,3 kilograma CO2 u atmosferu i da svaki litar dizel goriva oslobađa 2,65 kg .

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

Izražavanje energetske efikasnosti pneumatika

Energetska efikasnost se izražava kao koeficijent koji je dobijen deljenjem mašinski izmerenog otpora kotrljanja po opterećenju koje ostvaruju pneumatici tokom testa. Na novoj etiketi, biće predstavljen slovom na skali u boji sličnoj onim koje se mogu videti kod  kućnih aparata ili novih vozila, po standardnom piktogramu energetske efikasnosti definisanoj od strane Evropske Unije. Sedam klase efikasnosti kreću se od A (najefikasnije) do G (najneefikasnije), a razlika između klasa je,na primer, za dato vozilo, sva četiri pneumatika klase A mogu smanjiti potrošnju goriva (a samim tim i emisiju ugljenika) do 7,5% u poređenju sa sva četiri pneumatika klase G.

Standardi za klase energetske efikasnosti su veoma strogi, posebno za manje pneumatike, čime se nudi potencijal za napredak u svakoj liniji pneumatika.

* Performanse merene prema metodama ispitivanja navedenih u Uredbi (EC) 1222/2009, izmenjenoj i dopunjenoj sa (EC) 228/2011 i (EC) 1235/2011. Izvor: Evropska komisija o proceni uticaja na SEC (2008) 2860. 

Michelin objašnjava nove evropske propise o etiketiranju

2. kriterijum: Moć prijanjanja

Kočenje na mokrom asfaltu

Rastojanje prilikom kočenja se meri prema standardnoj proceduri, poredeći ocenjen pneumatik sa referentnim pneumatikom definisanim standardom. Odnos između dve udaljenosti (testiranog pneumatika/referentnog pneumatika) određuje klasu moći prianjanja pneumatika na etiketi. Kao i otpor kotrljanja, moć prijanjanja je izražena u sedam klase efikasnosti, od A (odlično) do G (najgore) a rezultati mogu da variraju zavisno od vozila i aktuelnih vremenskih uslova. Razlika između klase znači da rastojanje kočenja kod vozila opremljenog sa sva četiri pneumatika klase A može biti i do 30% kraće nego kod vozila opremljenog sa sva četiri pneumatika klase G. To bi odgovaralo oko 18 metara* za vozilo koje koči do potpunog zaustavljanja od 80 km/h. Međutim, nije samo ova performansa bitna za sigurnost. Michelin-ova strategija je fokusirana na dizajniranje i proizvodnju pneumatika koje su bezbedni u svakom trenutku, na suvom i mokrom asfaltu, na pravim putevima kao i u krivinama.
** merene prema metodama ispitivanja navedenih u Uredbi (EC) 1222/2009, izmenjenoj i dopunjenoj sa (EC) 228/2011 i (EC) 1235/2011. Izvor: Evropska komisija o proceni uticaja na SEC (2008) 2860.

3. kriterijum: Spoljnja buka pri kotrljanju

Budući da pneumatici doprinose saobraćajnoj buci, glavnoj neprijatnosti, nova oznaka pokazuje nivo spoljnje buke prilikom kotrljanja pneumatika umesto buke koju čuje vozač unutar vozila. Izmerena vrednost se prikazuje u decibelima (dB ) i vizuelno simboliše po jedan, dva ili tri crna talasa, u zavisnosti od odnosa nivoa buke sa EU standardima. Tri talasa znače da je buka pneumatika u skladu sa trenutnom granicom, dva znače da je pneumatik 3dB1 ispod ograničenja, ili dva puta tiši od predviđenog standarda, i jedan talas znači da je pneumatik 6dB1 ispod ograničenja, ili četiri puta tiši od predviđenog standarda.

U zavisnosti od dimenzije
Metode testiranja i odgovornosti proizvođača pneumatika

Proizvođači pneumatika su odgovorni za sprovođenje testova u skladu sa regulatornim procedurama i standardima, i to:

• otpor kotrljanja se testira na mašinama u laboratoriji. Postupak će biti uveden da uskladi različite laboratorije koje koriste proizvođači pneumatika i nezavisnih organizacija za testiranje, kao što su UTAC i TUV SUD Automotive.

• Moć prianjanja se meri na stazi na otvorenom u odnosu na referentni pneumatik, ili na vozilu ili na test prokolici. Testiranja se obavljaju na istoj standardizovanoj podlozi i sa istom visinom vode (1,0 mm ± 0,5 mm za putničke pneumatike). Spoljna temperatura zavisi od kategorije pneumatika, letnji pneumatici su testirani na temperaturama između 5 ° i 35 °C, a zimski pneumatici na temperaturama između 2 ° i 20 °C.

Da bi bolje prikazao stvarnu potrošnju, Michelin je izabrao da testove obavlja na temperaturama koje predstavljaju evropsku klimu, na 7 ° C za putnička i poluteretna vozila sa zimskim pneumaticima i 20 ° C za letnje pneumatike.

• Buka pneumatika se meri pomoću procedure prolaza na otvorenom. Pošto buka zavisi pre svega od brzine, tipa asfalta i temperature, test se izvodi na 80 km/h na kolovoznoj konstrukciji sa definisanim vremenskim uslovima (brzina vetra, temperatura, itd).

Michelin

Subvencije za KIA ekološke automobile

Subvencije za KIA ekološke automobile

Kompanija KIA MOTORS jedan je od lidera na polju razvoja i primene savremenih ekoloških rešenja u svojim automobila. Pored hibridnih i elektricnih vozila, KIA je lider u pogledu niske potrošnje i niskih emisija izduvnih gasovima u svojim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem...

Opel Adam Opus 3: Adamova Muzika

Opel Adam Opus 3: Adamova Muzika

Velika tajna je konačno otkrivena. Pravo ime našeg novog, malog, urbanog četvoroseda je Opel Adam, a svoju svetsku premijeru imaće na Salonu automobila u Parizu u septembru 2012. Pred nama su nove informacije...

Modriča predstavila novi dizajn ambalaže

Modriča predstavila novi dizajn ambalaže

U sredu, 20. juna, 2012. godine u centru NAVAK upriličena je svečanost povodom predstavljanja nove ambalaže za proizvode ove kompanije koja je kroz dugi niz godina stekla poverenje svojih kupaca...

Michelin je stvorio novi hibridni trkački pneumatik

Michelin je stvorio novi hibridni trkački pneumatik

Trka 24 časa La Man 2012 je svedok kako MICHELIN vodi sa svojim novim hibridnim ‘umereno veštim’ pneumatikom za LM P1 automobile (prednji: 36/71-18 / zadnji: 37/71-18). Ova MICHELIN-ova inovacija omogućava vozačima da nastave trku ‘glatko’ na vlažnim putevima – čak i ako staza ima suve delove – umesto da promene pneumatike...

4. Balkanska Minijada

4. Balkanska Minijada

Već tradicionalna Balkanska Minijada, koja se ove godine održava po četvrti put, planirana je za 23.06.2012., kada će se u centru Beograda okupiti preko 100 MINI Classic, ali i novih MINI automobila. Delta Motors, jedan od sponzora Balkanske Minijade, poziva sve ljubitelje MINI automobila da prisustvuju ovom već tradicionalnom okupljanju...

Toyota GT 86 dobila agresivan bodykit

Toyota GT 86 dobila agresivan bodykit

Toyota GT86 je automobil, koji s nestrpljenjem očekuju kako kupci, tako i razne privatne tjunerske kompanije. Oni koji žele već atraktivni GT86 ulepšati, ne moraju tražiti kataloge privatnih "tjunera". Toyota će svojim klijentima ponuditi razne dodatne pakete, a najnoviji je veoma originalan...

Škoda Rapid konačno otkrivena!

Škoda Rapid konačno otkrivena!

Posle dugog postepenog otkrivanja, Škoda je konačno otkrila model Rapid. Kao što možemo videti na zvaničnim fotografijama, dizajnerska inspiracija koncept modelom MissionL je veoma jaka. Premijera je zakazana za sajam automobila u Parizu 2012. Prodaja počinje odmah posle premijere...

Elektromobil Renault Zoe prešao 1618 km za 24 sata

Elektromobil Renault Zoe prešao 1618 km za 24 sata

Renault Zoe je postavio novi svetski rekord u udaljenosti, koju je prešao serijski elektromobil u vremenu od 24 sata. Time je nadmašio prethodni rekord Citroëna AX na električni pogon, koji je za jedan dan prešao 1.280 kilometara. Zoe je na stazi Aubevoye u Normandiji, za jedan dan prešao 363 kruga, odnosno 1.618 km...

Kompanija Opel proslavila 150. rođendan

Kompanija Opel proslavila 150. rođendan

Kompanija Opel je na današnjoj proslavi u Klubu S u Jakovu, sa velikim ponosom i zadovoljstvom obeležila 150 godina od svog osnivanja, uz prisustvo brojnih novinara, poznatih ličnosti, prijatelja i partnera Opela. Velika rođendanska proslava je priređena u klubu S u Jakovu, a kompanija Opel se pobrinula da gosti uživaju u maksimalnom komforu i udobnosti...

Rally Italia Sardegna 2024 - Tanak
Slika nedelje