AutoMAGAZIN - Vesti

Najnovije vesti iz auto industrije

Zemlje EU na različite načine stimulišu kupovinu ekoloških vozila

Zemlje EU na različite načine stimulišu kupovinu ekoloških vozila

Samo na prvi pogled izgleda da je subvencionisanje kupovine električnih vozila od strane države veliko opterećenje za budžet...

Jer benefiti koji se ostvaruju, (pre svega uticaj na životnu sredinu koji direktno utiče i na zdravlje nacije), pokazuju, kada se izraze valutno, da su uštede koje se ostvare recimo u delu budžeta namenjenog zdravstvu, ogromne i višestruko premašuju trošak za bilo direktno subvencionisanje ili oslobađanje od nekih poreza, taksi, nekih drugih nameta, kupca električnog vozila.


Zato i ne čudi da su vlade skoro svih zemalja Evrope, a među njima je i Srbija, već nekoliko godina, odlučile da je prelazak na električnu mobilnost agenda od koje neće odstupiti, podržavajući je subvencionisanom kupovinom ili nekim drugim benefitima. Države EU su se i raznim zakonima obavezale da će u datom momentu (2035.), zabraniti prodaju vozila sa SUS motorima, pa je to i način da olakšaju svojim građanima tu tranziciju.


Srbija od ove godine subvencioniše sa iznosom do 5.000 evra (u zavisnosti od kategorije vozila) kupovinu električnih vozila uz najave nadležnih da će se uvesti i drugi vidovi stimulacije.


Asocijacija evropskih proizvođača vozila (ACEA) je napravila analizu svih benefita, državnih podsticaja, za svaku od 27 država članica EU koju je dostavila i Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova.


ACEA je ove vrste subvencija podelila u dve grupe Poreske benefite i Podsticaje.


Austrija


Austria je na primer potpuno oslobodila poreza (PDV) kupce hibridnih i električnih vozila (uključujući i 20 odsto poreza na zagađenje vazduha) do cene vozila od 40.000 evra. Za vozila koja koštaju do 80.000 oporezuje se samo iznos od 40.000 eur. Na vozila skuplja od 80.000 evra plaća se pun iznos poreza.


Vlasnici ovih vozila su oslobđeni godišnjih poreza i za vozila ali i za takse na zagađenje.
Delom ili celokupnim iznosom poreza i taksi su osloboođena i vozila pravnih lica u zavisnosti od namene.


Austrija daje podsticaj od 5.000 evra (2.000 evra bonus uvoznika i 3.000 eur federalni bonus) za kupovinu novih vozila (samo za fizička lica) koja mogu samo na struju da pređu minimalno 50 km pod uslovom da nisu skuplja od 60.000 evra .
Austrija subvencioniše i nabavku kućnih punjača od inteligentnih kablova za punjenje do wallboxa i to u rasponu od 600 do 1.800 evra.


Belgija

Belgija za razliku od Austrije nema direktne novčane podsticaje za kupovinu, ali ima dosta poreskih olakšica i prilikom kupovine i upotrebe ekoloških vozila. Belgijanci maksimalno oslobađaju od poreza vozila sa emisijom CO2 manjom od 50 grama po km odnosno kapacitetom baterije većim od 0,5 kWh na 100 kg.


Bugarska


U Bugarskoj nema oslobođenja od poreza pri kupovini, ali vlasnici, isključivo električnih vozila ne plaćaju godišnji porez. To važi za fizička lica, ali ne i za pravna. Nema ni bilo kakvih novčanih subvencija.


Hrvatska


U Hrvatskoj je vlasnik isključivo električnog vozila oslobođen jedino plaćanja specijalne takse na zagađenje. Ostale poreze plaća. Pri kupovini električnog vozila dobiće subvenciju od 9.000, a za plug-in hibrid 5.000 eur. Vozilo ne sme da bude skuplje od 50.000 evra i ne može da se proda najmanje dve godine.


Kipar


Na Kipru se prilikom kupovine ne plaća PDV za vozila koja emituju manje od 120 grama CO2 po kilometru. I godišnji porez je minimalan ako vozilo ispunjava ovaj uslov. Vlada Kipra subvencioniše sa 12.000 evra zamenu starog i kupovinu novog vozila sa emisijom CO2 manjom od 50 g/km.Vozilo ne sme da bude skuplje od 80.000 evra.


Kupovina čisto električnog vozila, ne skupljeg od 80.000 eur, se subvencioniše sa čak 19.000 eur, a uz predaju svog polovnog vozila dobija se još 1.000 evra.


Češka


I Česi imaju sopstveno viđenje i rešenje ove problematike. Električna i plug-in vozila koja emituju do 50 gr.CO2 po km se besplatno registruju i imaju poseban broj na tablicama. Vlasnici električnih vozila ne plaćaju putarinu, a plug-in vozila, do 50 gr. CO2 po km, 25 odsto. Smanjen je i period amortizacije punjača (stanice i wallbox) sa 10 na pet godina. Češka je namenila za podsticaje za nabavku električnih i plug-in hibridnih vozila (i punjača) u državnim i lokalnim organima 1,9 milijardi čeških kruna. Podrška Ministarstva transporta za el.punjače (stanice) i infrastrukturu za hidrogen iznosiće u 2024.godini 6,0 milijardi čeških kruna (100 kruna - 4,02 eur).


Danska


U Danskoj u ovoj godini nema subvencionisanja kupovine električnih i hibridnih vozila. Predviđene su jedino olakšice pri registraciji električnih vozila od 60 odsto. Za hibride sa emisijom CO2 manjom od 50 g./km je popust 45 odsto.
Godišnji porez za vozila sa nultom emisijom i ona sa maksimalnom emisijom od 50 g/km je 390 danskih kruna polugodišnje (100 kruna - 13,4 eur).


Estonija


U Estoniji nema nikakvih poreskih olakšica ali ima subvencija za kupovinu vozila. Za kupovinu električnih vozila i plug-in hibrida je iznos subvencije 5.000 evra za fizička i 4.000 za pravna lica.


Finska


U Finskoj vozila sa nultom emisijom ne plaćaju taksu za registraciju od oktobra 2021.
Fizička lica ne plaćaju nikakav porez na ova vozila dok kompanije koje ostvaruju prihod upotrebom ovih vozila plaćaju umanjene poreze u zavisnosti od kategorije i od toga da li koriste ili ne kompanijske punjače.


Francuska


U Francuskoj se pri nabavci vozila na alternativne pogone (uz električne i hibridne, TNG,CNG, hidrogen…) umanjuje PDV od 50-100 odsto u zavisnosti od regiona. Električna i hibridna vozila sa dometom većim od 50 km samo na struju su izuzeta i od malusa prilikom osiguranja.
Francuska ima poprilično komplikovan način subvencionisanja kupovine električnih i plug-in hibridnih vozila jer uzimaju u obzir brojne parametre od težine vozila (najveća masa 2,4 tone) cene (ne veće od 47.000 evra) do minimuma uticaja na životnu sredinu i visine primanja kupca. Tako će oni sa niskim primanjima uz ispunjene ostalih uslova, dobiti 7.000, a oni drugi 4.000 evra subvencija. Posebno se stimuliše zamena, reciklaža starih vozila uz kupovinu novih ili polovnih električnih i plug-in hibridnih vozila. Kupci sa niskim primanjima dobiće 5.000, a ovi bolje stojeći 1.500 evra.


Nemačka


U Nemačkoj pri kupovini nema oslobođenja od "merverštojera" (Mwst - nemački PDV), ali su zato kupci električnih i plug-in hibridnih vozila 10 godina oslobođeni registracije (važi za sve koji kupe vozilo do 31. decembra 2025.). Ovo izuzeće važiće maksimalno do 31. decembra 2030.
Posebna umanjenja taksi se odnose na takozvana kompanijska vozila sa elektro i plug-in hibridnim pogonom u zavisnosti od kataloške vrednosti. Ali kako se navodi u analizi ACEA, tek predstoji diskusija oko ovih olakšica. Subvencionisanje kupovine eko vozila u Nemačkoj je prestalo 31. decembra 2023.


Grčka


Grčka ima olakšice pri registraciji i do 75 odsto za električna i hibridna vozila koja emituju do 50 grama CO2 po kilometru, odnosno 50 odsto za hibridna vozila sa većom emisijom CO2 od 50 g/km.


Vlasnici vozila u Grčkoj plaćaju manji porez na promet na svoje ljubimce u zavisnosti od toga koliko emituju CO2, zatim kolika im je zapremina motora (manja ili veća od 1.550 ccm) i da li su vozilo kupili pre ili posle 31.oktobra 2010. Ako vozila emituju manje od 90 grama CO2 po km (NEDC) ili 122 g/km (WLTP) onda ne plaćaju ovu taksu.
Vlasnici električnih vozila su oslobođeni i plaćanja dela poreza na lični dohodak (sistem pretpostavke ličnog dohotka).


Grci mogu da računaju na subvenciju za kupovinu električnog vozila i to tako što dobijaju povrat od 30 odsto od vrednosti vozila, maksimalno 8.000 evra i još dodatnih 1.000 evra za reciklažu vozila, starijeg od 10 godina ili ako je kupac mlađi od 29 godina. Taksisti imaju povrat od 40 odsto, maksimalnih 17.500 za električno vozilo i dodatnih 5.000 evra za reciklažu starog taksija (neobavezno).


Mađarska


U Mađarskoj se ne plaća PDV prilikom kupovine električnog ili plug-in hibridnog vozila. Ne plaća se ni godišnji porez. Isto važi i za kompanije.
Država od 15. juna 2020. za kupovinu električnih vozila do 32.000 evra daje subvenciju od 7.350 eur, a za vozilo sa cenom od 32.000 do 44.000 eur - 1.500.


Irska


U Irskoj pri nabavci isključivo električnih vozila do 40.000 evra poreska olakšica će biti 5.000 evra. Ta olakšica se umanjuje kako raste cena vozila i prestaje na granici od 50.000 evra. Električna vozila su oslobiđenja i NOx takse (Emisija natrijum oksida u miligramima po kilometru). Iznos godišnjih taksi za vlasnike vozila se takođe umanjuje i važi i za električna ali i plug- in hibridna vozila. Irska subvencioniše kupovinu električnih vozila sa 5.000 evra ali i hibrida koji imaju manju emisiju CO2 od 50 g/km odnosno autonomiju na struju veću od 50 kilometara.


Italija


U Italiji nema oslobođenja od poreza pri kupovini vozila. Vlasnici električnih vozila imaju pet godina oslobađanje od plaćanja godišnjeg poreza na upotrebu od dana prve registracije. Zatim 75 odsto umanjenje u odnosu na vozila sa klasičnim motorom. Italijani imaju dosta komplikovani sistem subvencionisanja kupovine električnih vozila. U zavisnosti od cene novog električnog vozila sa ili bez zamene staro za novo, uzimajući u obzir sa kojim je EURO standardom motora to staro vozilo, zatim kalkulišući i "indikator ekonomske situacije" kupca, iznos subvencije ide u rasponu od 6.000 do 13.750 evra. Italija subvencioniše i instalaciju kućnih punjača do 80 odsto vrednosti, maksimalno sa 1.500 evra.


Letonija


Letonija ne daje novčane subvencije za kupovinu eko vozila. Samo prva registracija električnog vozila se ne plaća. Vlasnici vozila sa emisijom CO2 manjom od 50 g/km ne plaćaju godišnji porez na vozilo, a kompanije samo minimalnih 10 evra, ali isključivo za električna vozila.


Litvanija


Litvanija pored besplatne prve registracije za električna vozila stimuliše poreskom politikom i kompanije da zamene svoje vozne parkove, a zbirno taj iznos može da dostigne maksimalnih 400.000 evra po kompaniji. Subvencioniše se kupovina isključivo električnih vozila za fizička lica i to 2.500 evra za polovna el.vozila čija je prva registracija bila posle 2.aprila 2016. i 5.000 evra za nova električna ili polovna vozila čija je prva registracija bila ne pre više od šest meseci. Dobija se i dodatnih 1.000 evra za reciklažu, staro za novo, vozila sa SUS motorom uz uslov vlasništva od minimum 12 meseci i registrovanog.


Luksemburg


Luksemburg oslobađa kupce električnih vozila sa 50 odsto administrativne takse. Minimum godišnjeg poreza od 30 evra plaćaju vlasnici vozila sa nultom emisijom. Subvencije za kupovinu električnih vozila su 8.000 evra za ona do 18 kWh i 3.000 evra za više od 18 kWh. Plug-in hibridi koji emituju manje od 50 g CO2 po km zavređuju subvenciju od 2.500 evra.


Malta


Malta uz poreska oslobođenja za vozila koja emituju manje od 100 grama CO2 po km daje i značajne novčane subvencije za kupovinu električnih vozila. Fizička lica dobijaju 11.000 evra, a pravna i do 20.000 evra u zavisnosti od administrativne jedinice. Stimuliše se i recikliranje starih vozila i njihova zamena po raznim parametrima.


Holandija


Holandija ne ubire poreze ni po kakvim osnovama za električna vozila, a vlasnici plug-in hibrida plaćaju 50 odsto godišnjeg poreza. Stimuliše se i kupovina malih i kompaktnih električnih vozila novih ili polovnih po brojnim parametrima od namene vozila pa do solarnog krova vozila.


Poljska


U Poljskoj su od poreza na dodatu vrednost oslobođena električna i vozila na hidrogen dok plug-in hibridna vozila taj benefit imaju uz uslov da su im SUS motori manje zapremune od 2.000 kubika i to samo do 2029.godine. Poljska ima i umanjenja godišnjih poreza na vozila u zavisnosti od emisije štetnih gasova. Poljaci pri kupovini električnih i hidrogen vozila u zavisnosti da li su fizička ili pravna lica od 18.750 do 27.000 zlota (1evro oko 4,26 zlota) do maksimalne cene vozila od 225.000 zlota.


Portugalija


Portugalija je od "takse na automobile" oslobodila električna vozila. Plug - in hibridna ako imaju veći domet na struju od 50 km 75 odsto, odnosno 40 odsto ako imaju manji domet od 50 kn na struju. Na električno vozilo vlasnik ne plaća godišnji porez a i kompanije su oslobođenje nameta ukoliko je vozilo jeftinije od 62.500 evra plus PDV. Fizička lica za kupovinu električnog vozila dobijaju subvenciju od 3.000 evra samo za novo i jeftinije od 62.500 evra. Jedno lice može da kupi samo jedno vozilo.


Rumunija


Rumuni ne plaćaju godišnji porez na električna vozila. Uz zamenu najmanje osam godina starog za novo vozilo i dobijanje 3.300 evra za njega, mogu da računaju i na još 2.500 evra subvencije za kupivinu plug-in hibrida odnosno 5.000 evra za elektromobil.


Slovačka


Slovačka ne daje subvenciju za kupovinu eko vozila. Jedini benefiti su niža registracija i besplatna putarina za elektromobile. Popust od 50 odsto na putarinu imaju i vlasnici plug-in vozila.


Slovenija


Slovenija uz porez pri nabavci električnog vozila od svega 0,5 odsto daje i subvenciju od 4.500 evra za kupovinu istih.


Španija


U Španiji je za 2023-24. predviđeno oslobođenje od specijalne takse za vozila sa manjom emisijom od 120 grama CO2 po kilometru. U istom periodu će vlasnici ovih eko vozila imati umanjenje od 15 odsto od nabavne cene vozila na porez na lični dohodak uz uslov da vozilo ne bude skuplje od 45.000 evra bez poreza. To umanjenje maksimalno može da bude 3.000 evra. Slično važi i za infrastrukturne projekte. Na Kanarskim ostrvima se ne plaća PDV pri kupovini vozila sa manjom emisijom CO2 od 110 g/km. Do 31. jula 2024. subvencioniše se kupovina električnih i vozila sa gorivim ćelijama za fizička lica od 4.500 do 7.000 evra u zavisnosti od zamene vozila staro za novo i plug-in hibrida od 2.500 do 5.000 evra opet u zavisnosti zamene I recikliranja starog vozila.


Švedska


U Švedskoj se vlasnicima električnih i plug-in hibridnih vozila naplaćuje minimalna cena putarine od 360 kruna godišnje.( 100 kruna - 8,53 evra). Kompanije su stimulisane jednokratnim niskim porezima na eko vozila a kakav će sistem subvencionisanja kupovine eko vozila, zamene staro za novobiti uspostavljen znaće se, kako je najavljeno, u drugoj polovini 2024.


Izvor: ACEA
Fotografija: Freepik

Putevi Srbije - Bezbedno kroz tunel (VIDEO)

Putevi Srbije - Bezbedno kroz tunel (VIDEO)

JP „Putevi Srbije" nastavlja u kontinuitetu da sprovodi  aktivnosti u vezi sa unapređenjem bezbednosti saobraćaja i sistemski deluje na podizanje nivoa svesti učesnika u saobraćaju sprovođenjem dve nove kampanje…

Toyota na Festivalu brzine Goodwood 2024

Toyota na Festivalu brzine Goodwood 2024

Toyota će na Festivalu brzine Goodwood 2024, koji se održava od 11. do 14. jula, predstaviti svoja mnogobrojna tehnološka rešenja koja čine osnov strategije za smanjenje emisije CO2 i konačno dostizanje neutralnosti ugljenika…

Audi A5 Avant (2025)
Slika nedelje