AutoMAGAZIN - Vesti

Najnovije vesti iz auto industrije

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

Vlada Crne Gore, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine i Nacionalna turistička organizacija, u saradnji sa partnerima u turističkom biznisu, realizuje aktivnosti usmerene ka pripremi ovogodišnje letnje turističke sezone...

Primarni cilj je, da se u aktuelnim vanredim uslovima za celi svet, Crna Gora učini konkurentnijom turističkom destinacijom, kako u odnosu na prethodne godine, tako i u odnosu na naše najozbiljnije konkurentske destinacije, pre svega na području Mediterana. Strategija kojom namjeravmo ostvariti taj cilj je veoma kompleksna, a prevashodno podrazumeva stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje turističke privrede, kako bi se omogućilo korigovanje cena u svim njenim segmentima uz zadržavanje i povećanje postojećeg nivoa kvaliteta.

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

Akcionim planom za pripremu letnje turističke sezone 2009, planirana je realizacija niza aktivnosti, a polazeći od činjenice da sve aktivnosti nemaju isti značaj za turističku sezonu, i da realizacija pojedinih aktivnosti zahteva kontinuirano praćenje dinamike realizacije, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine je sačinilo pregled prioritetnih aktivnosti: 1. Poboljšanje putne infrastrukture u CG Završetak radova na zaobilaznicama, završetak traka za sporu vožnju, sanacija klizišta, rekonstrukcija puteva i mostova i presvlačenje puta. Do 15. juna biće investirano preko 27 miliona eura. 2. Poboljšanje vodosnadbevanja primorskih opština Završetak zadatih aktivnosti na detekciji i sanaciji vodovodne infrastrukture planiran je do početka turističke sezone. Radovi na izgradnji regionalnog vodovoda za snadbevanje crnogorskog primorja biće završeni do kraja godine. 3. Poboljšanje elektrosnadbijevanja Realizacija definisanih aktivnosti na prenosnoj i distribitivnoj mreži u cilju smanjivanja rizika od nestanka električne energije. Do početka sezone, samo u opštinama na primorju biće investirano preko 4 miliona eura. 4. Unaprijeđenje aerodromske infrastrukture Aktivnosti na rekonstrukciji Aerodroma Podgorica i Tivat završiće se do kraja aprila, a uložiće se preko 4 miliona eura. 5. Skraćenje vremena zadržavanja turista na graničnim prelazima Obezbeđena su sredstva za završetak izgradnje zajedničkog graničnog prelaza sa Republikom Albanijom Murićani-Sukobin, kao i za opremanje i obuku graničnih službi. 6. Kategorizacija 6 marina tokom aprila 7. Završetak ili privremeno obustavljanje svih građevinskih radova najkasnije do 15. juna u cilju nesmetanog odvijanja turističke sezone.

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

S obzirom da se odvija u vanrednim uslovima globalne ekonomske krize, priprema ovogodišnje letnje turističke sezone zahteva mnogo veće angažovanje na tom polju Vlade i Javnog sektora uopšte. U cilju efikasnijeg delovanja na rešavanju eventualnih problema tokom realizacije prioritetnih aktivnosti, formiran je uži tim Koordinacionog tela za pripremu i praćenje sezone kojim predsedava predsednik Vlade, a njegovi članovi su ministar turizma i zaštite životne sredine, ministri resora i direktori preduzeća čije su nadležnosti vezane za realizaciju prioritetnih aktivnosti, koji se sastaju jednom mesečno na redovnim sednicama. Osim toga, formirana su tri operativna tima , čiji članovi su predsatvnici javnog i privatnog sektora, sa ciljem da se pojača međusobna saradnja i zajednički pristupi aktivnostima koje će ublažiti posledice globalne krize. Prvi operativni tim je sastavljen od ljudi na funkcijama, odnosno donosioca odluka ispred Vlade, Ministarstva turizma i zaštite životne sredine, Ministarstva finansija, Nacionalne Turističke organizacije Crne Gore, Nacionalne avio kompanije Montenegro Airlines, Crnogorskog turističkog udruženja i jednog broja opština, koji su zaduženi za svakodnevno praćenje aktuelne situacije na emitivnim tržištima. Drugi operativni tim je sastavljen na nivou operativaca iz institucija iz kojih dolaze članovi prvog operativnog tela, koji su zaduženi da sprovode te odluke. Treći operativni tim je formiran od predstavnika Nacionalne turističke organizacije i lokalnih turističkih organizacija i jednog broja privrednika iz privatnog sektora, kako bi i u delu promotivnih aktivnosti bili konkurentni, jer se u ovoj godini borba za goste u najvećem delu preselila na polje komunikacija na emitivnim tržištima.

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

Prateći kretanja u svetu i uviđajući da će veliki broj naših gostiju ove godine morati još opreznije planirati svoj budžet za odmor u 2009. godini, odlučili smo da pokrenemo akciju na svim nivoima sa ciljem da se smanje cene što većeg broja usluga u Crnoj Gori (cene prevoza, parkinga, plažnih rekvizita, privatnog smeštaja, ulaznica za mnoge događaje i niz drugih usluga). Imajući u vidu činjenicu da je u tom cilju potrebno sa državnog i opštinskog nivoa stvoriti povoljnije uslove za poslovanje našim preduzećima i preduzetnicima koji se bave pružanjem široke palete usluga u toku sezone, usvojili smo celi paket mera koji je već na snazi.

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

Naime, kako bi se stvorio ambijent za olakašano poslovanje turističke privrede u uslovima globalne ekonomske krize preduzete su sledeće mere: • Ukinuta je naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (rasterećenje privrede 23 miliona eura) • Odustalo se od uvođenja poreza za neizgrađeno građevinsko zemljište • Smanjenjen je porez na plate sa 15% na 12%, a od 2010. pad na 9% • Smanjen je doprinos na plate sa 85% na 65% Snižene su cene električne energije za 10% (8 miliona na nivou godine) Vlada je usvojila model dodatnog subvencioniranja potrošača električne energije za 5%, za kategorije distributivnih potrošača 35 KV 10 KV i 0,4 KV (I i II stepen - ostala potrošnja) u periodu od 1. aprila 2009. godine do 30. septembra 2009. godine.. • Maksimalno su pojednostavljene procedure za zapošljavanje stranaca i obaveze po osnovu zapošljavanja stranaca umanjene su 30% • Ukinuta je naknada po osnovu goriva (ukupna ušteda oko 5 miliona eura) • Preporučeno je opštinama da smanje opterećenje hotelskoj privredi, određene mere su već preduzete od strane pojedinih opština. Ovaj paket mera bi trebalo da smanji godišnje opterećenje po hotelskoj sobi u iznosu od preko 1200 eura.

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

Značajne aktivnosti u pravcu stvaranja što optimalnijih uslova za poslovanje u predstojećoj turističkoj sezoni, realizuju se i sa bankarskim sektorom. Jedna od najznačajnijih je da će Vlada u saradnji sa bankarskim sistemom obezbediti povoljne kreditne aranžmane hotelsko-turističkoj privredi za pripremu turističke sezone. Odobren je kredit KfW od 50 miliona eura. Od toga 15-20 miliona eura za turističku privredu. U završnoj fazi je definisanje posebnog programa sa banakama za velika preduzeća. Za mala i srednja preduzeća, kojih je najviše u turizmu, banke će kroz reprogram dugova i obezbeđenje sredstava za tekuću likvidnost omogućiti njihovo bolje poslovanje. Takođe, u završnoj fazi je utvrđivanje kriterijuma za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. I bankama se pomaže kroz razne mehanizme, od izdavanja državnih obveznica u cilju oslobađanja dela rezerve banaka, do obezbeđivanja kredita od nekoliko stotina miliona eura u inostranstvu, kako bi se obezbedila sveža sredstva bankarskom sektoru. Da bi privukli što veći broj turista i u uslovima ekonomske krize usled koje će se mnogi teže odlučivati za odmor hotelijeri i restorateri su ponudili niz povoljnosti za turiste: • povoljnije aranžmane od 10 do 20%, a u nekim slučajevima i do 35% u odnosu na prethodne godine • povoljnosti produženog boravka, mogućnost da se 14-dnevni boravak u predsezoni i postsezoni plaća po ceni za 12 dana, a sedmodnevni po ceni za 6. • restorateri će cene svojih usluga smanjiti za 10% uz obavezu zadržavanja postojećeg nivoa kvaliteta.

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

Korigovanje cenovne politike u skladu sa novonastalom situacijom sugerisano je od strane Vladinog Koordinacinog tela za pripremu i praćenje turističke sezone i svim ostalim činiocima crnogorske turističke privrede, pre svega davaocima usluga privatnog smeštaja i domaće radinosti. Nacionalna avio komapanija „Montenegroairlines“ će razmotriti sve raspoložive mogućnosti za povećanja broja destinacija, kao i redovnih čarter linija, zatim sniženja cena, odnosno kreiranja povoljnih aranžmana, prvenstveno prema tržištima Regiona, na kojima još uvek ima prostora za delovanje u 2009. godini. JP „Aerodromi Crne Gore” razmotriće stvaranje uslova za bolju dostupnost kroz uspostavljanje što većeg broja avio linija, primenu povoljnih aranžmana sa redovnim i čarter prevoznicima u sezoni 2009. a koje se odnose na usluge i takse koje naplaćuje ovo preduzeće, odnosno aerodromi u Podgorici i Tivtu. JP „Morsko dobro” smanjiće linearno cene zakupa u svojim ugovorima za 12%, a insistiraće se ovo smanjenje opterećenja reflektuje kroz niže cene.

Crna Gora - pripreme za turističku sezonu u punom jeku

PR i promocija Nacionalna turistička organizacija, u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama realizuje kontinuirane aktivnosti na promociji Crne Gore kao turističke destinacije. Strateško opredeljenje Crne Gore je i diversifikacija tržišta. Iskustvo pokazuje da je u uslovima krize, bitno imati diversifikovana emitivna tržišta, jer nikada sva tržišta nisu zahvaćena krizom u istoj mjeri. U skladu sa tim smo i kreirali ovogodišnju strategiju kada su u pitanju PR i promotivne aktivnosti koje su usmerene na tri tržišta: domaće, tržište regiona i međunarodno tržište (zemlje Evropske Unije i bivšeg Sovetskog saveza) U prethodnom periodu dominantna je bila promocija Crne Gore na međunarodnom tržištu. Nacinalna turistička organizacija i lokalne turističke organizacije su učestvovale na ukupno 13 međunarodnih sajmova: Ferien- Beč Conventa-Ljubljana Holiday World-Prag BIT-Milan ITB- Berlin MITT-Moskva IMEX-Frankfurt RDA-Keln Top Resa-Pariz WTM-London EIBTM-Barselona Metubes-Budva IFT-Beograd Sajamski nastupi u brojkama: • 25.000 ljudi posjetilo je štand NTO CG • 75.000 raznih brošura je podeljeno (3 po posjetiocu) • 230 predstavnika medija je pratilo press konferencije • 140 predstavnika turoperatora pratilo je prezentacije i aktivno učestvovalo u work shopovima organizovanim tokom sajamskih manifestacija • 110 članaka izašlo je u štampanim medijima nakon sajamskih nastupa (10-12 po sajmu)- primetan je porast interesovanja specijalizovanih časopisa • 24 TV intervjua je dato tokom sajamskih nastupa Trenutno je u toku kampanja usmerena na tržište Regiona. Formirano je operativno telo koje se intezivno bavi koordinacijom aktivnosti u regionu, da bi se kroz sinergično delovanje postigli kvalitetni načine promocije u regionu, kao i da bi se racionalno trošila sredstva koja su opredeljena za promotivnu aktivost. Kampanja u regionu se odvija u dve faze. Rana kampanja je okrenuta prvenstveno turističkom biznisu i animaciji turističkih agencija iz regiona koje prodaju aranžmane u Crnoj Gori. Imajući u vidu da se turisti iz regiona prilično kasno odlučuju za destinaciju na kojoj će letovati, kasna kampanja u regionu će se bazirati na promociji u štampanim i elektronskim medijima u Regionu. Tržište Rregiona obuhvata Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju, Kosovo, Madjarsku i Albaniju, koje zadnjih par godina beleže učešće u turističkom prometu Crne Gore od 50-55%. I ove godine, petu godinu za redom nastavlja se kampanja na globalnim TV mrežama „Experience Wild Beauty“ koja je značajno unapredila imidž Crne Gore ne samo kao turističke destinacije već kao države u celini. U te svrhe snimljen je novi tv spot u trajanju od 60 sekundi, koji će se emitovati, između ostalog, čak 3000 puta na kanalima CNN, Euronews i Travel Channel. Procenjuje se da će ga videti 37 miliona ljudi, svako u prosjeku 5 puta.

Oslanjajući se na rezultate sprovedenog anketiranja hotelskih gostiju, identifikovali smo da se 80% gostiju koji su došli u Crnu Goru informisalo o njoj putem interneta i na osnovu preporuke prijatelja. Shodno tome, a na bazi preporuke Svetske turističke organizacije, Evropske komisije za putovanja i Svetskog turističkog saveta za putovanja, odlučili smo da 2009. godinu proglasimo godinom e-marketinga. Postavili smo digitalne info punktove na 31 lokaciji širom Crne Gore preko kojih će turisti biti u prilici da dobiju relevantne informacije vezano za područje njihovog boravka. Postojeći Call centar će biti transformisan u servisni, booking, informativni centar-Montenegro Customer Care MCC- koji će funkcionisati 24 sata dnevno. U planu je i sprovođenje opsežne edukativne kampanje u samoj Crnoj Gori o značaju i dometima e-marketinga. Edukativni road show će se za početak održati u 13 gradova širom Crne Gore. Nastavlja se i promocija preko međunarodnih institucija, na prvom mestu preko Evropske komisije za putovanja koja će svoju godišnju skupštinu održati u oktobru upravo u Crnoj Gori. Savremeni web portal montenegro.travel dostupan je svima, a novina je e-learning program na 4 jezika koji predstavlja jednu vrstu on-line kursa namenjenog inostranim turoperatorima i turističkim agentima kako bi oni pravovremeno i na pravi način promovisali Crnu Goru i motivisali potencijalne turiste. Važno je istaći da se sfera aktivnosti svih turističkih destinacija svela na područje PR-a i komunikacionih aktivnosti. U tom smislu, imperativ je održati dobar imidž koji Crna Gora ima među vodećim evropskim destinacijama. PR SEKTOR MINISTARSTVA TURIZMA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE FOTO: Montenegro Travel

Chivas Party - Na putu za Kan

Chivas Party - Na putu za Kan

Crveni tepih, blicevi, glamurozne toalete i obožavaoci koji sa nestrpljenjem očekuju da vide svoje idole, je samo deo atmosfere iz Madlenianuma. Gde je održan Chivas party, a sve je bilo u znaku Kanskog festivala. Prisutnima se obratio i generalni direktor Pernod Ricard Srbija, G-din Predrag Amidžić.
BMW objavio gubtak manji od očekivanog

BMW objavio gubtak manji od očekivanog

Kompanija BMW objavila je za prvi kvartal tekuće godine neto gubitak od 152 miliona eura. Bavarska kompanija navodi da je ovo gubitak znatno manji od očekivanog, najviše zahvaljujući rezanju troškova i smanjenju radne snage...
Mini John Cooper Works F1 Special Edition

Mini John Cooper Works F1 Special Edition

Kompanija MINI pripremila nam je veliko iznenađenje. U znak obeležavanja 50-godišnjice od prve pobedničke sezone firme Cooper u Formuli 1, MINI je pripremio specijalnu ediciju modela Mini John Cooper Works F1 Special Edition...
Mercedes-Benz E Pullman - prve skice

Mercedes-Benz E Pullman - prve skice

Agencija evropskog zavoda za petante postala je "zlatna dolina" za pronalaženje skica automobila koji još uvek nisu predstavljeni javnosti. Mercedes-Benz registrovao je izgled novog produženog modela, razvijenog na platformi modela E klasa...
GM - rekordna prodaja u Kini

GM - rekordna prodaja u Kini

I pored toga što u poslednje vreme iz General Motors-a stižu loše vesti, američki koncern beleži u Kini "zlatno doba". Veliki GM može se radovati velikim uspesima na kineskom tržištu, koje je za američku kompaniju drugi najveći prodajni region...
Jedan teretni brod štetniji nego 50 miliona automobila!

Jedan teretni brod štetniji nego 50 miliona automobila!

Naučno istraživanje, koje je sprovela danska Vladina agencija za ekološka istraživanja, pokazalo je da nekoliko najvećih teretnih brodova na svetu, ugrožavaju životnu sredinu više nego što to čine svi automobili koji se trenutno kreću na planeti. Šokantno, zar ne...

Proizvodnja Jeep Wranglera se gasi, a možda i Dodge Vipera

Proizvodnja Jeep Wranglera se gasi, a možda i Dodge Vipera

Restrukturalizacija kompanije Chrysler uzima svoje prve žrtve. Chrysler je proglasio bankrot, a sa ciljem da se poboljša finansijska situacija i što pre ostvari profitabilnost, biće ugašeni svi "neracionalni" projekti. Prvi među njima su Dodge Viper i Jeep Wrangler...
Puma: limitirana verzija patika za Gumball 3000

Puma: limitirana verzija patika za Gumball 3000

Čuveni reli poznatih i bogatih, Gumball 3000, pre dva dana je startovao u Los Angelesu. Kompanija Puma, koja je oficijalni sponzor takmičenja, proizvela je limitiranu ediciju patika za vozače, sa oznakom Puma Speed Cat 2.9 Mid Gumball...
Rally Croatia 2024 - Sebastien Ogier
Slika nedelje