AutoMAGAZIN - Vesti

www.automagazin.rs

Najnovije vesti iz auto industrije

Grupa Renault - plan smanjenja troškova do 2022.godine

Grupa Renault - plan smanjenja troškova do 2022.godine

Kako je i obećala prilikom objave godišnjih rezultata, Grupa Renault je danas predstavila svoj transformacijski plan, kojim namerava da ostvari uštedu više od 2 milijarde evra u periodu od tri godine i udari temelje novoj konkurentnosti Grupe...

Poteškoće sa kojima se suočava Grupa, velika kriza sa kojom se suočava cela automobilska industrija i važnost ekološke tranzicije su imperativi koji podstiču kompaniju da ubrza svoju transformaciju.

Nacrt plana će povećati otpornost kompanije fokusiranjem na generisanje protoka novca, ali će pritom kupac ostati prioritet u poslovanju. Zasniva se na efikasnijem pristupu operativnim aktivnostima i strogim nadzorom nad resursima.

Osim toga, planom se postavljaju osnove dugoročnog razvoja Grupe Renault. U Francuskoj će grupa biti organizovana oko strateških poslovnih područja sa obećavajućom budućnosti: električnih vozila, lakih komercijalnih vozila, kružne ekonomije i inovacija visoke dodate vrednosti.
Ovi veliki regionalni centri izvrsnosti koji se nalaze u Francuskoj će biti osnov oporavka Grupe Renault. U Flinsu i Guyancourtu Grupa će reorganizovati svoje aktivnosti.

Ako Grupa Renault planira da sprovede nužne promene u radnoj snazi kako bi se omogućio povratak profitabilnom i održivom rastu, predana je tome da to sprovede na osnovu dijaloga sa socijalnim partnerima i lokalnim vlastima.

Ovaj projekat prilagođavanja radne snage zasnivao bi se na prekvalifikaciji radnika, internoj mobilnosti i dobrovoljnim odlascima. Ovaj proces, kojim bi se obuhvatilo gotovo 4.600 radnih mesta u Francuskoj i više od 10.000 radnih mesta u ostatku sveta, bi se protegao na period od tri godine.

„Verujem u naše prednosti i naše vrednosti i uveren sam da će naš menadžment uspeti da sprovede predviđenu transformaciju kao i da će ovim planom naša Grupa uspeti da povrati svoju punu vrednost. Planirane promene su ključne da bi se osigurala održivost kompanije i njen dugoročni razvoj. Zajedničkim snagama i uz potporu naših partnera iz Alijanse ćemo uspeti da ostvarimo svoje ciljeve i da učinimo Grupu Renault velikim igračem u automobilskoj industriji u godinama koje su pred nama. Potpuno smo svesni naše odgovornosti i činjenice da se planirana transformacija može sprovesti samo ako poštujemo zainteresovane strane naše Grupe i uz socijalni dijalog na visokom nivou”, izjavio je Jean-Dominique Senard, predsednik Odbora direktora u Renaultu.

„U kontekstu nesigurnosti i kompleksnosti situacije u kojoj se nalazimo, ovaj projekat je ključan da bi se ostvarili stabilni i održivi rezultati, pri čemu zadovoljstvo kupca ostaje prioritet. Oslanjanjem na naše brojne prednosti, kao što su električna vozila, na resurse i tehnologiju Grupe Renault i Alijanse kao i smanjenjem složenosti procesa razvoja i proizvodnje naših vozila, želimo da stvorimo ekonomiju skale kojom ćemo povećati svoju profitabilnost i osigurati svoj razvoj u Francuskoj, ali i na međunarodnom nivou. Ovaj projekat će nam omogućiti da se puni samopouzdanja okrenemo prema budućnosti,” dodala je Clotilde Delbost, privremena glavna direktorka Renaulta.
 
Projekatom su obuhvaćeni sledeći ključni elementi:

· Povećanje efikasnosti i smanjenje troškova razvoja i proizvodnje, koristeći konsolidovana sredstva Alijanse, približno 800 miliona evra:

o pojednostavljenje dizajna i razvoja vozila: smanjenje upotrebe različitih vrsta komponenti, povećanje standardizacije, programi Predvodnik – Sledbenik unutar Alijanse,
o optimizacija resursa: fokusiranje na razvoj strateških tehnologija visoke dodate vrednosti u razvojnim pogonima Ile-de-France; optimizacija upotrebe istraživačkih centara u inostranstvu i podizvođača; optimizacija procesa validacije snažnijom upotrebom digitalnih kanala,

· Optimizacija proizvodnje kojom će se uštediti približno 650 miliona evra

o ubrzanje transformacije proizvodnih pogona širom primenom načela Industrija 4.0,
o poboljšanje procesa u novim razvojnim projekatima: ubrzanje digitalizacije i postupka od „dizajna do procesa”.
o optimizacija industrijskih kapaciteta:
• globalna proizvodnja smanjena sa 4 miliona vozila 2019. na 3,3 miliona vozila do 2024. (prema Harbouru Reference)
• prilagođavanje broja zaposlenika u proizvodnji.
• obustava planiranog povećanja proizvodnih kapaciteta u Maroku i Rumuniji, procena adaptacije proizvodnih kapaciteta Grupe u Rusiji, procena racionalizacije proizvodnje menjačkih kutija širom sveta.
• u Francuskoj će predmet dubinskih konsultacija sa svim akterima, posebno socijalnim partnerima i lokalnim vlastima biti četiri radna predloga za optimizaciju procesa proizvodnje.
▪ Renault pokreće postupak konsultacija u fabrikama Douai i Maubeuge kako bi se razmotrilo osnivanje optimizovanog centra izvrsnosti za električna vozila i laka komercijalna vozila u severnoj Francuskoj.
▪ otvorena rasprava o prenameni fabrike u Dieppeu nakon završetka proizvodnje Alpinea A110.
▪ u Flinsu, stvaranje ekosistema cirkularne ekonomije na lokaciji, uključujući prebacivanje aktivnosti iz pogona Choisy-le-Roi.
▪ u Fonderie de Bretagne Renault započinje reevaluaciju strategije.

· Veća efikasnost funkcija potpore, približno 700 miliona evra

o optimizacija opštih i marketinških troškova: digitalizacija kojom će se smanjiti troškovi marketinga, racionalizacija organizacije i smanjenje troškova povezanih sa funkcijama potpore, itd.
· Preusmeravanje fokusa aktivnosti za bolju alokaciju resursa
Refokusiranje na osnovnu delatnost Grupe kroz promenu opsega poslovanja se posebno odnosi na:
o deo integrisane distribucijske mreže RRG u Evropi.
o prenos udela Grupe Renault u društvu Dongfeng Renault Automotive Company Ltd (DRAC) u Kini na društvo Dongfeng Motor Corporation i prestanak prodaje putničkih vozila pokretanih motorima sa unutrašnjim sagorevanjem pod markom Renault na kineskom tržištu.
Ovi planovi će se predstaviti predstavnicima zaposlenih u skladu sa primenjivim pravilnicima.
Procenjeni trošak implementacije ovog plana iznosi otprilike 1,2 milijarde evra.

PR

Virtuelna svetska premijera Nissan Ariya

Virtuelna svetska premijera Nissan Ariya

Potpuno novo vozilo je spoj dva najsnažnija Nissanova aduta – električnog vozila i crossovera. Ariya je savršen odraz Nissanove inteligentne mobilnosti u kojoj se prepliću inovativan dizajn i najnoviji sistemi za pomoć u vožnji...

Legendarni logo: Nova Opel Mokka predstavnja novu munju

Legendarni logo: Nova Opel Mokka predstavnja novu munju

Opel se obnovio novom Mokkom. Novi model je prvi koji ima Opel Vizor  kao buduće lice brenda i potpuno digitalni kokpit budućnosti, Pure Panel. Natpis "Mokka" je dizajniran posebnim fontom i sada je smešten na sredini zadnjih vrata ispod Opelove munje...

Milos Pavlovic - Lamborghini Super Trofeo
Slika nedelje