AutoMAGAZIN - Vesti

ma nemoj
Aladin logo
www.automagazin.rs

Najnovije vesti iz auto industrije

Bosch ulaže milijarde u klimatske aktivnosti i kvalitet vazduha

Bosch ulaže milijarde u klimatske aktivnosti i kvalitet vazduha

Poslovna 2018. godina bila je uspešna za Bosch Grupu. Kompanija je povećala svoje prihode od prodaje na rekordnih 78,5 mili-jardi evra. Profit pre oporezivanja (EBIT) dostigao je 5,5 milijardi evra...

Bosch ulaže milijarde u klimatske aktivnosti i kvalitet vazduha

Uprkos znatnim direktnim ulaganjima u oblastima kao što su elektrifikacija i automa-tizaciji mobilnosti, EBIT marža iz poslovanja je poboljšana i u 2018. godini, i to povećana sa 6,8 procenata u 2017. godini na 7,0 procenata u 2018. Bosch je povećao ulaganja u oblasti istraživanja i razvoja na 7,3 milijarde evra, ili 9,3 pro-centa od prihoda od prodaje. Kapitalna ulaganja su povećana za 14 procenata na 4,9 milijardi evra, ili 6,3 procenta od prihoda od prodaje. Kompanija Bosch je otvorila skoro 8.000 novih radnih mesta širom sveta u 2018. godini, od kojih više od polovine u oblasti istraživanja i razvoja.


Za tekuću godinu Bosch očekuje da ekonomski razvoj bude nešto slabiji. Kom-panija predviđa da će globalni ekonomski rast biti samo 2,3 procenta. Trgovinski sporovi, visoki nivoi zaduženosti evropskih zemalja, kao i smanjena proizvodnja u automobilskoj industriji su neki od faktora koji usporavaju globalni ekonomski rast. Uprkos nepovoljnim okolnostima u industrijama i regionima koji su važni za Bosch, kompanija očekuje da prodaja u 2019. godini blago premaši rezultate iz 2018. godine. U prva tri meseca 2019. godine prodaja je skoro na istom nivou u poređenju sa prethodnom godinom. Bez obzira na kratkoročnu projekciju, Bosch Grupa je pojačala napore u borbi protiv klimatskih promena i poboljšanju kvaliteta vazduha.


„Klimatske promene ne predstavljaju naučnu fantastiku: one se zaista dešavaju. Ukoliko hoćemo ozbiljno da shvatimo Pariski sporazum, onda moramo posmat-rati klimatske aktivnosti ne samo kao dugoročnu težnju. One se moraju desiti ovde i sada,“ izjavio je dr Volkmar Dener, predsednik Upravnog odbora kom-panije Robert Bosch GmbH, na godišnjoj konferenciji za medije. „Takođe veoma ozbiljno shvatamo zabrinutost stanovništva za kvalitet vazduha u gradovima. Kao lider u oblasti inovacija, želimo da pružimo tehnološka rešenja za ekološke probleme.“ Osim toga, Dener je primetio sledeće: „Zabrane vožnje, dizel protesti, žuti prsluci i klimatski štrajkovi petkom - sve to pokazuje da kompanije treba da preduzmu klimatske akcije i ponude nova rešenja za kvalitet vazduha u grado-vima, i to ne samo da bi stabilizovali društvenu klimu.“

Bosch ulaže milijarde u klimatske aktivnosti i kvalitet vazduha

Bosch će od 2020. biti prva CO2 neutralna industrijska kompanija


Kako navodi Međunarodna agencija za energiju (IEA), u proizvodnji se stvara skoro jedna trećina globalnih emisija ugljen-dioksida. To je za Bosch dovoljan razlog da osnaži svoje već uspešne aktivnosti na smanjenju stvaranja CO2. „Mi ćemo biti prva CO2 neutralna industrijska kompanija koja će postići ambiciozni cilj CO2 neutralnosti za nešto više od godinu dana. Od 2020. godine, Bosch će imati neto vrednost nula vezano za emisiju CO2 ,“ najavio je Dener. „Svih 400 lokacija kompanije Bosch širom sveta biće CO2 neutralne od 2020.“ Kako bi to postigla, kompanija će koristiti četiri glavne poluge. Bosch će povećati ener-getsku efikasnost, povećati procenat obnovljivih resursa u snabdevanju ener-gijom, ulagati više u zelenu energiju i neutralizovati neizbežne emisije ugljenika. Na taj način će se izbeći stvaranje 3,3 miliona tona emisija CO2 do 2020. Više in-formacija o klimatskom akcionom planu kompanije Bosch nalazi se ovde.


Bolji kvalitet vazduha: zagađenje blizu nule


Kako navodi Svetska zdravstvena organizacija (SZO), oko 90 procenata svetske populacije udiše toksičan vazduh. Kompanija Bosch teži da ostvari ambiciozni cilj kako bi poboljšala tu situaciju: „Želimo da smanjimo zagađenje vazduha od saobraćaja na skoro nula. Kako bismo to uradili, uzimamo u obzir i ono što se nalazi van haube automobila,“ izjavio je Dener. Projekat kompanije za smanjenje koncentracije zagađivača vazduha na nivoe blizu nule oslanja se na tri stuba: Bosch razvija pogonske tehnologije sa niskim stepenom zagađenja, radeći sa opštinskim vlastima na projektima usmerenim na održanje stabilnog protoka saobraćaja i primenjuje sistem upravljanja mobilnošću kompanije na svojim lo-kacijama.


Optimizacija motora sa unutrašnjim sagorevanjem primenom AI


Kompanija predviđa da će 2030. godine oko 75 procenata svih novih automobila i lakih komercijalnih vozila i dalje pokretati motor sa unutrašnjim sagorevanjem. U tom smislu, Bosch nastavlja da ulaže u optimizaciju benzinskih i dizel motora. Kompanija takođe koristi veštačku inteligenciju za dalji razvoj motora sa unu-trašnjim sagorevanjem. Recimo, Bosch koristi veštačku inteligenciju da predvidi i tako kontroliše procesuiranje izduvnih gasova prema šablonima izrađenim na os-novu ponašanja pojedinaca u vožnji, jer to dodatno može da smanji emisije iz vozila. Oko 3.500 saradnika u sektoru za tretman izduvnih gasova i izduvne sen-zore kompanije ostvarilo je promet od 2,3 milijardi evra u 2018. godini. Planiramo da ta brojka dostigne 3 milijarde evra do 2025. godine.


Emisije zagađivača niže za 20 procenata


Bosch je trenutno u pregovorima o konkretnim koracima za poboljšanje kvaliteta vazduha sa skoro 100 opštinskih vlasti iz cele Evrope. U Štutgartu, Parizu i Marseju Bosch trenutno testira mobilne merne uređaje. Ovi novi uređaji kon-tinuirano mere nivo zagađivača u okolnom vazduhu. Zajedno sa simulacijama, ova očitavanja treba da pruže dodatne informacije o vezi između emisija vozila i zagađenja životne sredine. Projekat sa Gradom Štutgartom pokazao je da neom-etani protok saobraćaja može da smanji emisije zagađivača iz postojećih auto-mobila do 20 procenata. U budućnosti će biti moguće napraviti mape visoke re-zulucije sa koncentracijama zagađivača koje pokazuju i podatke iz mernih uređaja. Te mape se onda mogu upotrebiti za optimizaciju saobraćaja.


Upravljanje mobilnošću kompanije: bolji kvalitet vazduha u konurbacijama


Treći stub projekta je upravljanje mobilnošću kompanije. Cilj je da se smanji saobraćaj, pa tako i emisije, za šta su zaduženi i sami zaposleni kompanije Bosch, posebno u konurbacijama. Preduzete mere kreću se u rasponu od šatl autobusa u velikim gradovima u Brazilu, Kini i Turskoj, do rada na daljinu (od kuće) i iznajmljivanja bicikala i električnih bicikala. Osim toga, Bosch koristi i moć umrežavanja. Već nekoliko nedelja, oko 8.000 saradnika na lokaciji Rojtlingen u prilici su da koriste platformu za deljenje vožnje SPLT čija aplikacija olakšava zaposlenima da zajedno putuju do posla. Na širem gradskom području Štutgarta gde oko 55.000 saradnika kompanije Bosch ukupno pređe razdaljinu od 1,5 mil-iona kilometara svakog dana, kompanija je takođe članica Alijanse za čist vazduh.

Bosch ulaže milijarde u klimatske aktivnosti i kvalitet vazduha

Elektromobilnost: 14 milijardi vozila do kraja 2022.


Bosch takođe očekuje da će električna vozila igrati veliku ulogu u poboljšanju kvaliteta vazduha u gradovima. Bosch teži da postane lider na masovnom tržištu za elektromobilnost koje je u razvoju. Cilj kompanije je da do 2025. godine ost-vari 5 milijardi evra od prodaje u oblasti elektromobilnosti, što je deset puta više nego 2018. godine. "U sve većoj konkurenciji za stvaranje vrednosti u oblasti po-gonske tehnologije mi vidimo dobre šanse u budućnosti. Znanja i iskustva sa našim sistemima, širok asortiman proizvoda, kao i ekonomija obima u proizvodnji čine nas partnerom koga biraju proizvođači vozila i pružaoci usluga u oblasti mobilnosti širom sveta," rekao je Dener. Pogonske komponente kompanije Bosch već se nalaze u preko milion električnih automobila širom sveta. Očekuje
se da taj broj poraste na 14 miliona do kraja 2022. Do sada je kompanija sprovela projekte u oblasti pogona za 50 platformi za električna vozila. Samo prošle godine je bilo 30 novih projekata. "Takođe želimo da pomognemo da se tehnologija gorivnih ćelija probije na tržištu," rekao je Dener. Stoga je kompanija Bosch nedavno najavila saradnju sa kompanijom Powercell, švedskim proizvođačem sklopova gorivnih ćelija. Takvi sklopovi čine do dve trećine vrednosti sistema gorivnih ćelija. "Zajedno sa kompanijom Powercell želimo da komercijalizujemo sklopove i predstavimo ih na tržištu najkasnije 2022. godine," izjavio je Dener.


Autonomna vožnja: manja potrošnja i emisije


Autonomna vožnja će takođe igrati ulogu u poboljšanju kvaliteta vazduha. Prema firmi KE Consult koja se bavi istraživanjima, autonomna vožnja može da smanji potrošnju goriva za više od 30 procenata, a za 15 procenata na nemačkim autoputevima. Više od 5.000 inženjera kompanije Bosch ovog trenutka radi na autonomnoj vožnji, što je skoro duplo više nego pre dve godine. Kako Dener napominje: "Do 2022. planiramo da uložimo oko 4 milijarde evra u automatizaciju i na taj način u održivu mobilnost." Sistemi za asistenciju vozačima doprinose razvoju autonomne vožnje. Ove godine se očekuje da se prihodi povećaju za skoro 15 procenata u odnosu na postojeći nivo od oko 2 milijarde evra. Očekuje se da prodaja radarskih senzora poraste za 20 procenata, a prodaja video senzora za 30 procenata. Dener: "Autonomna vožnja nije samo oblast budućnosti, to je oblast u kojoj napredujemo već danas."


Poslovna 2018. godina: prodaja i prihodi na rekordnom nivou


"2018. je bila uspešna poslovna godina za Bosch Grupu," rekao je profesor Štefan Azenkeršbaumer, finansijski direktor i zamenik predsednika upravnog odbora kompanije Bosch. Kao i 2017. godine, prodaja i rezultati ponovo su dostigli visok nivo. Prihodi od prodaje su iznosili ukupno 78,5 milijardi evra – što je brojka na koju je uticala značajna kursna razlika od 2,1 milijarde evra. Posle usklađivanja kursnih razlika i zanemarujući efekat konsolidacije, rast prodaje je iznosio 5 procenata. Nominalno je rast iznosio 2,2 procenta. Poslovni profit pre odbitka kamata i poreza (EBIT) dostigao je 5,5 milijardi evra, što je porast u odnosu na 5,3 milijarde iz prethodne godine. Uprkos znatnim direktnim ulaganjima u oblastima koje obećavaju, EBIT marža iz poslovanja je poboljšana sa 6,8 procenata u 2017. godini na 7,0 procenata. "Uprkos ekonomskim izazovima, u 2019. godini nastavićemo da dosta ulažemo u razvoj novih tehnologija i oblasti poslovanja kako bismo obezbedili buduću održivost kompanije," rekao je Azenkeršbaumer. "Isto tako, naša posvećenost smanjenju emisija ugljenika i klimatskoj akciji nije vođena kratkoročnim finansijskim faktorima, već planiramo na mnogo duže staze."

Poslovna 2018. godina po poslovnim sektorima


Svi poslovni sektori uticali su na dobre poslovne rezultate kompanije Bosch u 2018. godini: poslovni sektor Mobility Solutions povećao je svoju prodaju za 3,5
procenata (5,8 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika) na 47,6 milijardi evra. Rezultat toga je da je rast kompanije Bosch u ovom sektoru još jednom zabeležio bolje rezultate od globalne automobilske proizvodnje. EBIT marža iz poslovanja iznosila je 7,1 procenat i skoro je dostigla prošlogodišnji nivo. Poslovni sektor Consumer Goods zabeležio je prodaju od 17,8 milijardi evra. Usklađivanje kursnih razlika pretvara ovaj pad od 3,1 procenat u porast prodaje od 0,7 procenata. Glavni razlozi ovog niskog rasta su bili nešto manja potražnja na tržištu i rastući pritisak konkurencije, posebno u Kini. EBIT marža iz poslovanja od 7,8 procenata bila je nešto niža od prošlogodišnjeg nivoa. Poslovni sektor Industrial Technology zabeležio je rast prodaje na 7,4 milijardi evra. Ovo predstavlja povećanje od 8,8 procenata, ili 11,7 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika. EBIT marža iz poslovanja povećana je za više od pet procentnih poena na 8,4 procenta. Poslovni sektor Energy and Building Technology ostvario je rast prodaje od 2,4 procenta na 5,6 milijardi evra. Posle usklađivanja kursnih razlika, to je iznosilo 5,1 procenat. Sa 4,2 procenta, EBIT marža iz poslovanja ostala je manje-više nepromenjena.


Poslovna 2018. godina po regionima


U Evropi je promet povećan za 3,3 procenta (4,8 procenata nakon usklađivanja kursnih razlika) na 41,4 milijarde evra. U Severnoj Americi, prodaja je iznosila ukupno 12,3 milijarde evra. Nakon usklađivanja kursnih razlika, ovaj porast od 2,7 procenata odgovara povećanju od 7,4 procenta. U Južnoj Americi se poslovanje oporavilo sa porastom prodaje nakon usklađivanja kursnih razlika od 11,6 procenata. Prihodi od prodaje iznosili su ukupno 1,4 milijarde evra. U nominalnim vrednostima, prodaja je smanjena za 6,2 procenta. Bosch sada ostvaruje skoro 30 procenata svoje ukupne prodaje u regionu Azija Pacifik (uključujući Afriku). Prodaja u ovom regionu povećana je za 3,7 procenta na 23,4 milijarde evra nakon usklađivanja kursnih razlika. Nominalni rast iznosio je 0,7 procenata. Povećanje broja zaposlenih: karijerne prilike za stručnjake i rukovodioce Prema podacima od 31. decembra 2018. godine, Bosch Grupa zapošljava 410.000 saradnika širom sveta. To je oko 7.700 zaposlenih više nego prethodne godine. Najveće povećanje broja zaposlenih primetno je u Evropi i Azijskopacifičkom regionu. U Nemačkoj je broj saradnika porastao za oko 1.700. Kompanija Bosch sada zapošljava oko 70.000 saradnika u oblasti istraživanja i razvoja, što je oko 4.000 više nego prethodne godine. Oko 27.000 saradnika su stručnjaci u oblasti softvera i IT. Planiramo dalji porast ovog broja. "U sledećih pet godina, Bosch planira da zaposli skoro 25.000 novih stručnjaka u oblasti softvera i IT širom sveta," rekao je Dener.


PR

VW Golf 8 snimljen u Madridu bez maske! (FOTO)

VW Golf 8 snimljen u Madridu bez maske! (FOTO)

Premijera osme generacije Golfa biće održana do kraja tekuće godine. To nam potvrđuju i najnoviji snimci nove evropske ikone. Fotografije nisu najboljeg kvaliteta, ali nam prvi put prikazuju izgled novog Golfa bez kamuflaže!

123456. . .1429
Audi RS6 (2020)
Slika nedelje